Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

У организацији начелника Севернобанатског управног округа одржан је састанак са представницима инспекцијских служби са територије Округа.
2015-08-11
У организацији начелника Севернобанатског управног округа одржан је састанак са представницима инспекцијских служби са територије Округа. Ово је један у низу састанака који се редовно одржавају сваког месеца. Присутни начелници и шефови Одсека известили су начелника да се инспекцијски надзор обавља у складу са програмима и плановима надлежних министарстава уз примену Закона о инспекцијском надзору. Константовано је да Стручна служба, у оквиру својих надлежности, пружа потпору инспекцијским службама. На састанку је посебно истакнута потреба доношења Правилника којим би се разрадио Закон о инспекцијском надзору и истовремено дата прецизнија упутства којима би инспекторима био олакшан рад на терену. Изражена је потреба за одржавањем састанка начелника Округа и представника прекршајних судова са територије Округа због великог броја предмета који застаревају по апсолутном року застарелости као и неуједначености поступања судова приликом одмеравања висине казне за иста дела.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: