Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Одржана II седница Окружног штаба за ванредне ситуације
2015-09-17
У седишту Округа одржана је II седница Окружног штаба за ванредне ситуације Севернобанатског управног округа на којој су разматране информације од значаја за оспособљавање кадрова са подручја Управног округа за деловање у ванредним ситуацијама у 2014. години и затим је анализирано стање и могућности снабдевања становништва пијаћом водом, принципи и правила Црвеног крста, разматрање и усвајање Анализе достигнутог степена организованости, специјализованим јединицама цивилне заштите, информације о стању и проблемима функционисања службе осматрања, Извештај о спроведеним превентивним мерама заштите стрних усева од пожара, разматрање и усвајање Анализе достигнутог нивоа организованости и оспособљености субјеката и информације о облицима сарадње са Војском Србије и полицијом о реализацији задатака.Закључено је да се предузете све мере и активности у оквиру Законом предвиђених.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: