Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Одржан је Х по реду састанак начелника Округа са начелницима и шефовима Одсека
2015-10-06
Одржан је Х по реду састанак начелника Округа са начелницима и шефовима Одсека, инспекција које своју делатност обављају на територији Севернобанатског управног округа. На састанку се разговарало о активностима инспекцијских служби у протеклом периоду уз посебан осврт на поступање инспекција у светлу примене новог Закона о инспекцијском надзору. Акценат је на контроли нерегистрованих субјеката и закључено је да је Пореска управа носилац наведене контроле, а да се заједно са Пореском Управом укључују и инспекције у зависности од врсте делатности која се контролише. Начелник Округа је покренуо иницијативу да се уједначи поступање свих инспекцијских служби у Републици Србији приликом вршења надзора. Начелник је поред наведеног истакао потребу да се прекршајним судовима укаже на потребу уједначавања приликом кажњавања за иста прекршајна дела. Закључено је да ће инспекције поступати у складу са Законом о инспекцијском надзору и да ће у оквиру планова и програма својих министарстава обављати интегрисане надзоре.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: